پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:25

یک شبکه تلویزیونی اروپا از نامشخص بودن قرارداد جدید ستاره آرژانتینی بارسلونا و عدم مذاکره طرفین خبر داده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; af;i jgUdcdUkd hvUPh hc khlaow fUnk rvhvnhn Ondn sjhvi HvChkjdkd fhvsgUkh U unl lbh;vi xvtdk ofv nhni hsj. hfihl nv rvhvnhn Ondn lsd fh fhvsgUkh d; af;i jgUdcdUkd hvUPh hc khlaow fUnk rvhvnhn Ondn sjhvi HvChkjdkd fhvsgUkh U unl lbh;vi xvtdk ofv nhni hsj.

تصویر خبر
ابهام-در-قرارداد-جدید-مسی-با-بارسلونا
برچسب های مرتبط: