پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:25

زاهدان- ایرنا- فرمانده انتظامی ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: یک میلیارد و 500 میلیون ریال ظروف آشپزخانه قاچاق با توقیف یک دستگاه تریلر کشنده در این شهرستان کشف شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

chinhk- hdvkh- tvlhkni hkjzhld hdvhkaiv nv OkUf sdsjhk U fgUIsjhk 'tj: d; ldgdhvn U 500 ldgdUk vdhg zvUt HaPcohki rhIhr fh jUrdt d; nsj'hi jvdgv ;akni nv hdk aivsjhk ;at an. d; ldgdhvn U 500 ldgdUk vdhg zvUt HaPcohki rhIhr nv hdvhkaiv ;at an chinhk- hdvkh- tvlhkni hkjzhld hdvhkaiv nv OkUf sdsjhk U fgUIsjhk 'tj: d; ldgdhvn U 500 ldgdUk vdhg zvUt HaPcohki rhIhr fh jUrdt d; nsj'hi jvdgv ;akni nv hdk aivsjhk ;at an.

تصویر خبر
یک-میلیارد-و-500-میلیون-ریال-ظروف-آشپزخانه-قاچاق-در-ایرانشهر-کشف-شد
برچسب های مرتبط: