پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:25

تهران - ایرنا - 'نوت گینگریچ' رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا در توییتی نوشت: از مشاهده رفتار گستاخانه برخی از سناتورهای با تجربه بسیار محدود، با 'رکس تیلرسون' نامزد تصدی پست وزارت خارجه آمریکا، احساس شرمساری می کنم.

jivhk - hdvkh - 'kUj 'dk'vdI' vmds Pdadk lOgs klhdkn'hk Hlvd;h nv jUddjd kUaj: hc lahini vtjhv 'sjhohki fvod hc skhjUvihd fh jOvfi fsdhv lpnUnT fh 'v;s jdgvsUk' khlcn jwnd Psj Uchvj ohvOi Hlvd;hT hpshs avlshvd ld ;kl. hkjrhn andn vmds Pdadk lOgs klhdkn'hk Hlvd;h hc skh jivhk - hdvkh - 'kUj 'dk'vdI' vmds Pdadk lOgs klhdkn'hk Hlvd;h nv jUddjd kUaj: hc lahini vtjhv 'sjhohki fvod hc skhjUvihd fh jOvfi fsdhv lpnUnT fh 'v;s jdgvsUk' khlcn jwnd Psj Uchvj ohvOi Hlvd;hT hpshs avlshvd ld ;kl.

تصویر خبر
انتقاد-شدید-رئیس-پیشین-مجلس-نمایندگان-آمریکا-از-سنا
برچسب های مرتبط: