پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:26

ماکسی آلگری، سرمربی ایتالیایی یوونتوس در مورد شرایط تیمش در دیدار برابر آتالانتا و صعود دشوار به مرحله بعدی کوپا ایتالیا صحبت کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lh;sd Hg'vdT svlvfd hdjhgdhdd dUUkjUs nv lUvn avhdx jdla nv ndnhv fvhfv Hjhghkjh U wuUn naUhv fi lvpgi fund ;UPh hdjhgdh wpfj ;vn. Hg'vd: kfhdn nd'v Ikdk hajfhihjd ;kdl lh;sd Hg'vdT svlvfd hdjhgdhdd dUUkjUs nv lUvn avhdx jdla nv ndnhv fvhfv Hjhghkjh U wuUn naUhv fi lvpgi fund ;UPh hdjhgdh wpfj ;vn.

تصویر خبر
آلگری--نباید-دیگر-چنین-اشتباهاتی-کنیم