پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:27

خرم آباد - مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی لرستان گفت: تیم‌ پزشکی و دندانپزشکی بسیج جامعه پزشکی لرستان به منطقه محروم و سخت گذر «سرتنگ برزه» الیگودرز اعزام شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ovl Hfhn - lsmUg shclhk fsdO Ohlui Pca;d gvsjhk 'tj: jdl‌ Pca;d U nknhkPca;d fsdO Ohlui Pca;d gvsjhk fi lkxri lpvUl U soj 'bv Ksvjk' fvciL hgd'Unvc huchl an. huchl jdl Pca;d U nknhkPca;d fi lkxri lpvUl Ksvjk' fvciL hgd'Unvc ovl Hfhn - lsmUg shclhk fsdO Ohlui Pca;d gvsjhk 'tj: jdl‌ Pca;d U nknhkPca;d fsdO Ohlui Pca;d gvsjhk fi lkxri lpvUl U soj 'bv Ksvjk' fvciL hgd'Unvc huchl an.

تصویر خبر
اعزام-تیم-پزشکی-و-دندانپزشکی-به-منطقه-محروم--سرتنگ-برزه--الیگودرز
برچسب های مرتبط: