پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:28

سران چلسی قصد دارند تا استادیوم استمفوردبریج واقع در لندن را در سه سال آینده بازسازی کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

svhk Igsd rwn nhvkn jh hsjhndUl hsjltUvnfvdO Uhru nv gknk vh nv si shg Hdkni fhcshcd ;kkn. PvUCi fhcshcd hsjhndUl Igsd Hyhc ld aUn (u;s) svhk Igsd rwn nhvkn jh hsjhndUl hsjltUvnfvdO Uhru nv gknk vh nv si shg Hdkni fhcshcd ;kkn.

تصویر خبر
پروژه-بازسازی-استادیوم-چلسی-آغاز-می-شود--عکس-