پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:30

سنندج- ایرنا- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان با بیان اینکه در برنامه های توسعه پنجگانه گذشته برش های استانی در اختیار استان ها قرار نگرفته است گفت: نیاز است دولت برش استانی برنامه ششم توسعه را به صورت برنامه ای عملیاتی و قابل اجرا اعلام کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

skknO- hdvkh- luhUk jUsui lndvdj U lkhfu hkshkd hsjhknhv ;vnsjhk fh fdhk hdk;i nv fvkhli ihd jUsui PkO'hki 'baji fva ihd hsjhkd nv hojdhv hsjhk ih rvhv k'vtji hsj 'tj: kdhc hsj nUgj fva hsjhkd fvkhli aal jUsui vh fi wUvj fvkhli hd ulgdhjd U rhfg hOvh hughl ;kn. fva hsjhkd fvkhli aal jUsui fhdn fi wUvj fvkhli hd ulgdhjd laow aUn skknO- hdvkh- luhUk jUsui lndvdj U lkhfu hkshkd hsjhknhv ;vnsjhk fh fdhk hdk;i nv fvkhli ihd jUsui PkO'hki 'baji fva ihd hsjhkd nv hojdhv hsjhk ih rvhv k'vtji hsj 'tj: kdhc hsj nUgj fva hsjhkd fvkhli aal jUsui vh fi wUvj fvkhli hd ulgdhjd U rhfg hOvh hughl ;kn.

تصویر خبر
برش-استانی-برنامه-ششم-توسعه-باید-به-صورت-برنامه-ای-عملیاتی-مشخص-شود
برچسب های مرتبط: