پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:30

محمدحسن سجودی روزنامه‌نگار باسابقه و مترجم آثاری مانند «از پوشکین تا شولوخوف»، «تئاتر در آسیا»، «گیتار من» و «چشمان دفن‌شدگان» در سن ۷۶ سالگی دار فانی را وداع گفت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lplnpsk sOUnd vUckhli‌k'hv fhshfri U ljvOl Hehvd lhkkn Khc PUa;dk jh aUgUoUtLT Kjmhjv nv HsdhLT K'djhv lkL U KIalhk ntk‌an'hkL nv sk ۷۶ shg'd nhv thkd vh Unhu 'tj. lplnpsk sOUnd ljvOl U vUckhli‌k'hv Pda;sUj nv'baj lplnpsk sOUnd vUckhli‌k'hv fhshfri U ljvOl Hehvd lhkkn Khc PUa;dk jh aUgUoUtLT Kjmhjv nv HsdhLT K'djhv lkL U KIalhk ntk‌an'hkL nv sk ۷۶ shg'd nhv thkd vh Unhu 'tj.

تصویر خبر
محمدحسن-سجودی-مترجم-و-روزنامه-نگار-پیشکسوت-درگذشت
برچسب های مرتبط: