پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:30

تهران - ایرنا - مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان این که افراد برای انجام مطلوب زندگی روزانه به تفریح و نشاط نیاز دارند،‌ گفت: نشاط اجتماعی لازمه و چاشنی زندگی است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk - hdvkh - lndv;g ntjv hcnUhO U juhgd ohkUhni luhUkj OUhkhk Uchvj Uvca U OUhkhk fh fdhk hdk ;i htvhn fvhd hkOhl lxgUf ckn'd vUchki fi jtvdp U kahx kdhc nhvknT‌ 'tj: kahx hOjlhud ghcli U Ihakd ckn'd hsj. kahx hOjlhud Ihakd ckn'd hsj jivhk - hdvkh - lndv;g ntjv hcnUhO U juhgd ohkUhni luhUkj OUhkhk Uchvj Uvca U OUhkhk fh fdhk hdk ;i htvhn fvhd hkOhl lxgUf ckn'd vUchki fi jtvdp U kahx kdhc nhvknT‌ 'tj: kahx hOjlhud ghcli U Ihakd ckn'd hsj.

تصویر خبر
نشاط-اجتماعی-چاشنی-زندگی-است
برچسب های مرتبط: