پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:30

رئیس شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران گفت: باید طلاب خواهر در تهذیب و تحصیل خود جدیت و اهتمام جدی داشته باشند و خود را با مسائل روز تطبیق داده و جایگاه خود را بشناسند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds aUvhd sdhsj‌'bhvd pUci‌ihd ugldi oUhivhk 'tj: fhdn xghf oUhiv nv jibdf U jpwdg oUn Ondj U hijlhl Ond nhaji fhakn U oUn vh fh lshmg vUc jxfdr nhni U Ohd'hi oUn vh fakhskn. xghf oUhiv oUn vh fh hxghuhj U lshmg vUc jxfdr nikn vmds aUvhd sdhsj‌'bhvd pUci‌ihd ugldi oUhivhk 'tj: fhdn xghf oUhiv nv jibdf U jpwdg oUn Ondj U hijlhl Ond nhaji fhakn U oUn vh fh lshmg vUc jxfdr nhni U Ohd'hi oUn vh fakhskn.

تصویر خبر
طلاب-خواهر-خود-را-با-اطلاعات-و-مسائل-روز-تطبیق-دهند
برچسب های مرتبط: