پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:31

سران چلسی قصد دارند تا استادیوم استمفوردبریج واقع در لندن را در سه سال آینده بازسازی کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

svhk Igsd rwn nhvkn jh hsjhndUl hsjltUvnfvdO Uhru nv gknk vh nv si shg Hdkni fhcshcd ;kkn. Hyhc PvUCi fhcshcd hsjhndUl Igsd (u;s) svhk Igsd rwn nhvkn jh hsjhndUl hsjltUvnfvdO Uhru nv gknk vh nv si shg Hdkni fhcshcd ;kkn.

تصویر خبر
آغاز-پروژه-بازسازی-استادیوم-چلسی--عکس-