پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:32

خرم آباد - معاون دانشگاه آزاد اسلامی کشور گفت: آیت الله هاشمی یکی از بارزترین سیاستمداران عصر حاضر بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ovl Hfhn - luhUk nhka'hi Hchn hsghld ;aUv 'tj: Hdj hggi ihald d;d hc fhvcjvdk sdhsjlnhvhk uwv phqv fUn. KHdj‌hggi ihaldL d;d hc fhvcjvdk sdhsjlnhvhk uwv phqv fUn ovl Hfhn - luhUk nhka'hi Hchn hsghld ;aUv 'tj: Hdj hggi ihald d;d hc fhvcjvdk sdhsjlnhvhk uwv phqv fUn.

تصویر خبر
-آیت-الله-هاشمی--یکی-از-بارزترین-سیاستمداران-عصر-حاضر-بود
برچسب های مرتبط: