پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:32

تخصص برخی سودجویان، شناسایی بحران و ماهی گرفتن از آب‌های گل‌آلود است. این روزها که هوای بسیاری از کلانشهرهای کشور در دود و آلودگی غوطه‌ور است، خیلی‌ها حاضرند دست به هر کاری بزنند که سلامت خودشان و خانواده‌شان، قربانی آلودگی هوا نشود.

joww fvod sUnOUdhkT akhshdd fpvhk U lhid 'vtjk hc Hf‌ihd 'g‌HgUn hsj. hdk vUcih ;i iUhd fsdhvd hc ;ghkaivihd ;aUv nv nUn U HgUn'd yUxi‌Uv hsjT odgd‌ih phqvkn nsj fi iv ;hvd fckkn ;i sghlj oUnahk U ohkUhni‌ahkT rvfhkd HgUn'd iUh kaUn. h;sdCk tvUad nv iUhd HgUni joww fvod sUnOUdhkT akhshdd fpvhk U lhid 'vtjk hc Hf‌ihd 'g‌HgUn hsj. hdk vUcih ;i iUhd fsdhvd hc ;ghkaivihd ;aUv nv nUn U HgUn'd yUxi‌Uv hsjT odgd‌ih phqvkn nsj fi iv ;hvd fckkn ;i sghlj oUnahk U ohkUhni‌ahkT rvfhkd HgUn'd iUh kaUn.

تصویر خبر
اکسیژن-فروشی-در-هوای-آلوده
برچسب های مرتبط: