پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:33

یک متخصص زنان و زایمان در مورد روش میکرو اینجکشن به عنوان جدیدترین درمان نازایی در زوجین نابارور توضیح داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; ljoww ckhk U chdlhk nv lUvn vUa ld;vU hdkO;ak fi ukUhk Ondnjvdk nvlhk khchdd nv cUOdk khfhvUv jUqdp nhn. nvwn lUtrdj vUa Kld;vUhdkO;akL nv cUOdk khfhvUv Irnv hsj? d; ljoww ckhk U chdlhk nv lUvn vUa ld;vU hdkO;ak fi ukUhk Ondnjvdk nvlhk khchdd nv cUOdk khfhvUv jUqdp nhn.

تصویر خبر
درصد-موفقیت-روش--میکرواینجکشن--در-زوجین-نابارور-چقدر-است-
برچسب های مرتبط: