پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:33

وزیر آموزش و پرورش ضمن بیان اینکه نیازمند برقراری ارتباط نزدیک‌تر با دانشگاه‌ها در زمینه تعلیم و تربیت هستیم، اظهار امیدواری کرد: دانشگاه‌ها در پایان‌نامه‌های مورد نیاز آموزش و پرورش همکاری بیشتری داشته باشند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ucdv HlUca U PvUva qlk fdhk hdk;i kdhclkn fvrvhvd hvjfhx kcnd;‌jv fh nhka'hi‌ih nv cldki jugdl U jvfdj isjdlT hzihv hldnUhvd ;vn: nhka'hi‌ih nv Phdhk‌khli‌ihd lUvn kdhc HlUca U PvUva il;hvd fdajvd nhaji fhakn. avdujlnhvd nv jnUdk fvkhli‌ihd nvsd ;l; cdhnd ;vn Ucdv HlUca U PvUva qlk fdhk hdk;i kdhclkn fvrvhvd hvjfhx kcnd;‌jv fh nhka'hi‌ih nv cldki jugdl U jvfdj isjdlT hzihv hldnUhvd ;vn: nhka'hi‌ih nv Phdhk‌khli‌ihd lUvn kdhc HlUca U PvUva il;hvd fdajvd nhaji fhakn.

تصویر خبر
شریعتمداری-در-تدوین-برنامه-های-درسی-کمک-زیادی-کرد
برچسب های مرتبط: