پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:34

بیرجند- همایش منادیان هدایت در خراسان جنوبی برگزار و ۱۳ روحانی خدوم استان تجلیل شدند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fdvOkn- ilhda lkhndhk inhdj nv ovhshk OkUfd fv'chv U ۱۳ vUphkd onUl hsjhk jOgdg ankn. ۱۳ vUphkd onUl nv ovhshk OkUfd jOgdg ankn fdvOkn- ilhda lkhndhk inhdj nv ovhshk OkUfd fv'chv U ۱۳ vUphkd onUl hsjhk jOgdg ankn.

تصویر خبر
۱۳-روحانی-خدوم-در-خراسان-جنوبی-تجلیل-شدند
برچسب های مرتبط: