پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:34

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن گفت: ما نیم فصل اول را فراموش کرده‌ایم و بردها و باخت‌ها به تاریخ سپرده شده‌اند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

svlvfd jdl tUjfhg bUf‌Hik 'tj: lh kdl twg hUg vh tvhlUa ;vni‌hdl U fvnih U fhoj‌ih fi jhvdo sPvni ani‌hkn. lOjfd psdkd: fvnih U fhoj‌ihd nUv vtj vh tvhlUa ;vndl svlvfd jdl tUjfhg bUf‌Hik 'tj: lh kdl twg hUg vh tvhlUa ;vni‌hdl U fvnih U fhoj‌ih fi jhvdo sPvni ani‌hkn.

تصویر خبر
مجتبی-حسینی--بردها-و-باخت-های-دور-رفت-را-فراموش-کردیم
برچسب های مرتبط: