پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:35

مهاجم تیم فوتبال پیکان با آمار عجیبی که در دو فصل اخیر از خود به جای گذاشته است به فکر خداحافظی از مستطیل سبز است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lihOl jdl tUjfhg Pd;hk fh Hlhv uOdfd ;i nv nU twg hodv hc oUn fi Ohd 'bhaji hsj fi t;v onhphtzd hc lsjxdg sfc hsj. svkUaj fsdhv fn fvhd Hrhd 'g hsjrghgd lihOl jdl tUjfhg Pd;hk fh Hlhv uOdfd ;i nv nU twg hodv hc oUn fi Ohd 'bhaji hsj fi t;v onhphtzd hc lsjxdg sfc hsj.

تصویر خبر
سرنوشت-بسیار-بد-برای-آقای-گل-استقلالی
برچسب های مرتبط: