پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:36

سمنان- ایرنا- پوشش تحصیلی 14 درصدی دانش آموزان استان سمنان در مدارس هیات امنایی و دعوت دانش آموز تیرانداز سمنانی به اردوی تمرینی تیراندازان آسیا، عنوان خبرهای آموزش و پرورش استان سمنان است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

slkhk- hdvkh- PUaa jpwdgd 14 nvwnd nhka HlUchk hsjhk slkhk nv lnhvs idhj hlkhdd U nuUj nhka HlUc jdvhknhc slkhkd fi hvnUd jlvdkd jdvhknhchk HsdhT ukUhk ofvihd HlUca U PvUva hsjhk slkhk hsj. 2 ofv ;Ujhi hc HlUca U PvUva slkhk slkhk- hdvkh- PUaa jpwdgd 14 nvwnd nhka HlUchk hsjhk slkhk nv lnhvs idhj hlkhdd U nuUj nhka HlUc jdvhknhc slkhkd fi hvnUd jlvdkd jdvhknhchk HsdhT ukUhk ofvihd HlUca U PvUva hsjhk slkhk hsj.

تصویر خبر
2-خبر-کوتاه-از-آموزش-و-پرورش-سمنان
برچسب های مرتبط: