پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:36

لندن - ایرنا - منابع انگلیسی روز پنجشنبه گفتند که 'کریستوفر استیل' یک مأمور سابق سازمان جاسوسی انگلیس 'ام آی 6'، در تهیه گزارش جدید سرویس‌های اطلاعات آمریکا در مورد دونالد ترامپ و توطئه ‌چینی روس‌ها علیه او، نقش اصلی داشته است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

gknk - hdvkh - lkhfu hk'gdsd vUc PkOakfi 'tjkn ;i ';vdsjUtv hsjdg' d; lNlUv shfr shclhk OhsUsd hk'gds 'hl Hd 6'T nv jidi 'chva Ondn svUds‌ihd hxghuhj Hlvd;h nv lUvn nUkhgn jvhlP U jUxmi ‌Idkd vUs‌ih ugdi hUT kra hwgd nhaji hsj. OhsUs shfr hk'gds nv Paj PvUkni nsj'hi ihd OhsUsd Hlvd;h nv hvjfhx fh jvhlP gknk - hdvkh - lkhfu hk'gdsd vUc PkOakfi 'tjkn ;i ';vdsjUtv hsjdg' d; lNlUv shfr shclhk OhsUsd hk'gds 'hl Hd 6'T nv jidi 'chva Ondn svUds‌ihd hxghuhj Hlvd;h nv lUvn nUkhgn jvhlP U jUxmi ‌Idkd vUs‌ih ugdi hUT kra hwgd nhaji hsj.

تصویر خبر
جاسوس-سابق-انگلیس-در-پشت-پرونده-دستگاه-های-جاسوسی-آمریکا-در-ارتباط-با-ترامپ
برچسب های مرتبط: