پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:36

از دید سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس همیشه اولین بازی سخت‌ترین بازی است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hc ndn svlvfd jdl tUjfhg PvsPUgds ildai hUgdk fhcd soj‌jvdk fhcd hsj. fvhk;U: ildai hUgdk fhcd soj‌jvdk fhcd hsj hc ndn svlvfd jdl tUjfhg PvsPUgds ildai hUgdk fhcd soj‌jvdk fhcd hsj.

تصویر خبر
برانکو--همیشه-اولین-بازی-سخت-ترین-بازی-است
برچسب های مرتبط: