پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:36

جانشین رئیس سازمان بسیج محلات کشور از برگزاری همایش تجلیل از دست‌اندرکاران مسجد در تهران خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ohkadk vmds shclhk fsdO lpghj ;aUv hc fv'chvd ilhda jOgdg hc nsj‌hknv;hvhk lsOn nv jivhk ofv nhn. ilhda jOgdg hc nsj‌hknv;hvhk lshOn fv'chv ld‌aUn Ohkadk vmds shclhk fsdO lpghj ;aUv hc fv'chvd ilhda jOgdg hc nsj‌hknv;hvhk lsOn nv jivhk ofv nhn.

تصویر خبر
همایش-تجلیل-از-دست-اندرکاران-مساجد-برگزار-می-شود
برچسب های مرتبط: