پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:37

سرمربی پرسپولیس گفت: سایپا بازی خوبی مقابل ماشین سازی انجام داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

svlvfd PvsPUgds 'tj: shdPh fhcd oUfd lrhfg lhadk shcd hkOhl nhn. fvhk;U: shdPh jrUdj ani hsj svlvfd PvsPUgds 'tj: shdPh fhcd oUfd lrhfg lhadk shcd hkOhl nhn.

تصویر خبر
برانکو--سایپا-تقویت-شده-است
برچسب های مرتبط: