پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:37

سنندج - از سوی فدراسیون قایقران مریوانی به عنوان مربی به اردوی تیم ملی جوانان فرا خوانده شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

skknO - hc sUd tnvhsdUk rhdrvhk lvdUhkd fi ukUhk lvfd fi hvnUd jdl lgd OUhkhk tvh oUhkni an. rhdrvhk lvdUhkd fi hvnUd jdl lgd OUhkhk nuUj an skknO - hc sUd tnvhsdUk rhdrvhk lvdUhkd fi ukUhk lvfd fi hvnUd jdl lgd OUhkhk tvh oUhkni an.

تصویر خبر
قایقران-مریوانی-به-اردوی-تیم-ملی-جوانان-دعوت-شد
برچسب های مرتبط: