پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:39

مدیرکل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش تربیت 10 میلیون حافظ را مهم‌ترین رسالت وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: سند اجرایی طرح جامع تقویت و توسعه فرهنگ نماز در آموزش و پرورش تدوین شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv;g rvHkT klhc U ujvj Uchvj HlUca U PvUva jvfdj 10 ldgdUk phtz vh lil‌jvdk vshgj Uchvj HlUca U PvUva nhksj U 'tj: skn hOvhdd xvp Ohlu jrUdj U jUsui tvik' klhc nv HlUca U PvUva jnUdk ani hsj. jvfdj 10 ldgdUk phtz rvHk vshgj Uchvj HlUca U PvUva hsj lndv;g rvHkT klhc U ujvj Uchvj HlUca U PvUva jvfdj 10 ldgdUk phtz vh lil‌jvdk vshgj Uchvj HlUca U PvUva nhksj U 'tj: skn hOvhdd xvp Ohlu jrUdj U jUsui tvik' klhc nv HlUca U PvUva jnUdk ani hsj.

تصویر خبر
تربیت-10-میلیون-حافظ-قرآن-رسالت-وزارت-آموزش-و-پرورش-است
برچسب های مرتبط: