پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:40

یک کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه معتقد است که اروپا و آمریکا می‌توانند روابط مثبت خود را در جریان دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز حفظ کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; ;hkndnhd hkjohfhj vdhsj‌OliUvd tvhksi lujrn hsj ;i hvUPh U Hlvd;h ld‌jUhkkn vUhfx lefj oUn vh nv Ovdhk nUvi vdhsj‌OliUvd nUkhgn jvhlP kdc ptz ;kkn. ptz vUhfx lefj hvUPh U Hlvd;h nv nUvhk jvhlP il ll;k hsj d; ;hkndnhd hkjohfhj vdhsj‌OliUvd tvhksi lujrn hsj ;i hvUPh U Hlvd;h ld‌jUhkkn vUhfx lefj oUn vh nv Ovdhk nUvi vdhsj‌OliUvd nUkhgn jvhlP kdc ptz ;kkn.

تصویر خبر
حفظ-روابط-مثبت-اروپا-و-آمریکا-در-دوران-ترامپ-هم-ممکن-است
برچسب های مرتبط: