پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:41

در حال دریافت متن کامل خبر...

fvvsd ghdpi fUnOi fi wUvj si adtji nv itji nUl juxdghj lOgs/ hpjlhg hvhmi hdk ghdpi fun hc juxdghj fi wpk fudn hsj

تصویر خبر
بررسی-لایحه-بودجه-به-صورت-سه-شیفته-در-هفته-دوم-تعطیلات-مجلس--احتمال-ارائه-این-لایحه-بعد-از-تعطیلات-به-صحن-بعید-است
برچسب های مرتبط: