پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:41

مستند «زیر پوست عربستان» روایتی از ظلم و بی عدالتی آل سعود و اعتراضات گسترده اقشار مختلف این کشور علیه خاندان سعودی است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lsjkn Kcdv PUsj uvfsjhkL vUhdjd hc zgl U fd unhgjd Hg suUn U hujvhqhj 'sjvni hrahv lojgt hdk ;aUv ugdi ohknhk suUnd hsj. tvdhn hujvhq‌ihd oUkdk Kcdv PUsj uvfsjhk suUndL lsjkn Kcdv PUsj uvfsjhkL vUhdjd hc zgl U fd unhgjd Hg suUn U hujvhqhj 'sjvni hrahv lojgt hdk ;aUv ugdi ohknhk suUnd hsj.

تصویر خبر
فریاد-اعتراض-های-خونین--زیر-پوست-عربستان-سعودی-
برچسب های مرتبط: