پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:41

کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، پس از آخرین تمرین پیش از دیدار برابر سایپا، نام 19 بازیکن را برای حضور در اردو اعلام کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;hnv tkd jdl tUjfhg PvsPUgdsT Ps hc Hovdk jlvdk Pda hc ndnhv fvhfv shdPhT khl 19 fhcd;k vh fvhd pqUv nv hvnU hughl ;vn. vtdud U kvdlhk Oihk nv gdsj PvsPUgds nv ndnhv fvhfv shdPh ;hnv tkd jdl tUjfhg PvsPUgdsT Ps hc Hovdk jlvdk Pda hc ndnhv fvhfv shdPhT khl 19 fhcd;k vh fvhd pqUv nv hvnU hughl ;vn.

تصویر خبر
رفیعی-و-نریمان-جهان-در-لیست-پرسپولیس-در-دیدار-برابر-سایپا
برچسب های مرتبط: