پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:41

کره‌جنوبی از تحریم‌های جدید حقوق‌بشری آمریکا علیه همسایه شمالی خود استقبال کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;vi‌OkUfd hc jpvdl‌ihd Ondn prUr‌favd Hlvd;h ugdi ilshdi alhgd oUn hsjrfhg ;vn. hsjrfhg smUg hc jpvdl‌ihd Ondn Hlvd;h ugdi ;vi‌alhgd ;vi‌OkUfd hc jpvdl‌ihd Ondn prUr‌favd Hlvd;h ugdi ilshdi alhgd oUn hsjrfhg ;vn.

تصویر خبر
استقبال-سئول-از-تحریم-های-جدید-آمریکا-علیه-کره-شمالی
برچسب های مرتبط: