پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:41

تربت حیدریه- ایرنا- معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار جدید تربت حیدریه گفت: رویکرد دولت توسعه اشتغال آفرینی است و تحقق این امر منوط به حمایت همه جانبه از سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی است که این سیاست در این شهرستان با جدیت دنبال خواهد شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jvfj pdnvdi- hdvkh- luhUk hsjhknhv ovhshk vqUd U tvlhknhv Ondn jvfj pdnvdi 'tj: vUd;vn nUgj jUsui hajyhg Htvdkd hsj U jprr hdk hlv lkUx fi plhdj ili Ohkfi hc svlhdi 'bhvd jUsx foa owUwd hsj ;i hdk sdhsj nv hdk aivsjhk fh Ondj nkfhg oUhin an. jUsui hajyhg U ;hvHtvdkd lkUx fi plhdj hc foa owUwd hsj jvfj pdnvdi- hdvkh- luhUk hsjhknhv ovhshk vqUd U tvlhknhv Ondn jvfj pdnvdi 'tj: vUd;vn nUgj jUsui hajyhg Htvdkd hsj U jprr hdk hlv lkUx fi plhdj ili Ohkfi hc svlhdi 'bhvd jUsx foa owUwd hsj ;i hdk sdhsj nv hdk aivsjhk fh Ondj nkfhg oUhin an.