پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:41

شیراز - ایرنا - عضو مجمع روحانیون مبارز و وزیر اسبق کشور با برشمردن ویژگی های اخلاقی و اعتدالی پیام های تسلیت در فقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت : برجسته ترین ویژگی ها را در پیام رهبر انقلاب دیده ایم ، رهبر انقلاب ، هاشمی را تکیه گاه مطمئن و یار دیرین و صمیمی خواندند و این موضوع از بهترین ویژگی های مرحوم آیت الله هاشمی است .

در حال دریافت متن کامل خبر...

advhc - hdvkh - uqU lOlu vUphkdUk lfhvc U Ucdv hsfr ;aUv fh fvalvnk UdC'd ihd hoghrd U hujnhgd Pdhl ihd jsgdj nv trnhk Hdj hggi ihald vtskOhkd hzihv nhaj : fvOsji jvdk UdC'd ih vh nv Pdhl vifv hkrghf ndni hdl T vifv hkrghf T ihald vh j;di 'hi lxlmk U dhv ndvdk U wldld oUhknkn U hdk lUqUu hc fijvdk UdC'd ihd lvpUl Hdj hggi ihald hsj . Pdhl vifv hkrghf nv trnhk Hdj hggi ihald UdC'd ihd dhv wldld U j;di 'hi hkrghf vh vUak shoj advhc - hdvkh - uqU lOlu vUphkdUk lfhvc U Ucdv hsfr ;aUv fh fvalvnk UdC'd ihd hoghrd U hujnhgd Pdhl ihd jsgdj nv trnhk Hdj hggi ihald vtskOhkd hzihv nhaj : fvOsji jvdk UdC'd ih vh nv Pdhl vifv hkrghf ndni hdl T vifv hkrghf T ihald vh j;di 'hi lxlmk U dhv ndvdk U wldld oUhknkn U hdk lUqUu hc fijvdk UdC'd ihd lvpUl Hdj hggi ihald hsj .

تصویر خبر
پیام-رهبر-انقلاب-در-فقدان-آیت-الله-هاشمی-ویژگی-های-یار-صمیمی-و-تکیه-گاه-انقلاب-را-روشن-ساخت