پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:41

بیرجند - ایرنا - مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، گفت: 65 هزار نماز جماعت ظهر و عصر در واحدهای آموزشی اقامه می شود که 20 هزار روحانی و 45 هزار فرهنگی، مسئولیت اقامه نماز را بر عهده دارند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fdvOkn - hdvkh - lndv;g rvHkT ujvj U klhc Uchvj HlUca U PvUvaT 'tj: 65 ichv klhc Olhuj ziv U uwv nv Uhpnihd HlUcad hrhli ld aUn ;i 20 ichv vUphkd U 45 ichv tvik'dT lsmUgdj hrhli klhc vh fv uini nhvkn. lndv;g rvHkT ujvj U klhc: 65 ichv klhc Olhuj nv lnhvs fv'chv ld aUn fdvOkn - hdvkh - lndv;g rvHkT ujvj U klhc Uchvj HlUca U PvUvaT 'tj: 65 ichv klhc Olhuj ziv U uwv nv Uhpnihd HlUcad hrhli ld aUn ;i 20 ichv vUphkd U 45 ichv tvik'dT lsmUgdj hrhli klhc vh fv uini nhvkn.

تصویر خبر
مدیرکل-قرآن--عترت-و-نماز--65-هزار-نماز-جماعت-در-مدارس-برگزار-می-شود
برچسب های مرتبط: