پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:43

تهران- ایرنا- سامح شکری وزیر خارجه مصر گفت: درگیری در سوریه با وجود گروه های تروریستی به زودی پایان نخواهد یافت و اگر جامعه بین الملل با جدیت برای نابودی تروریست ها کاری نکند، همچنان سوریه بی ثبات می ماند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk- hdvkh- shlp a;vd Ucdv ohvOi lwv 'tj: nv'dvd nv sUvdi fh UOUn 'vUi ihd jvUvdsjd fi cUnd Phdhk koUhin dhtj U h'v Ohlui fdk hglgg fh Ondj fvhd khfUnd jvUvdsj ih ;hvd k;knT ilIkhk sUvdi fd efhj ld lhkn. a;vd: Ohlui fdk hglgg fhdn fvhd khfUnd jvUvdsj ih nv sUvdi Uhvn ulg aUn jivhk- hdvkh- shlp a;vd Ucdv ohvOi lwv 'tj: nv'dvd nv sUvdi fh UOUn 'vUi ihd jvUvdsjd fi cUnd Phdhk koUhin dhtj U h'v Ohlui fdk hglgg fh Ondj fvhd khfUnd jvUvdsj ih ;hvd k;knT ilIkhk sUvdi fd efhj ld lhkn.

تصویر خبر
شکری--جامعه-بین-الملل-باید-برای-نابودی-تروریست-ها-در-سوریه-وارد-عمل-شود
برچسب های مرتبط: