پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:43

تهران - ایرنا - در پی بالا گرفتن نزاع لفظی بین دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با جامعه اطلاعاتی این کشور ، جیمز کلاپر مدیر 'اطلاعات ملی' آمریکا با ترامپ تماس گرفت و به او اطمینان داد که سازمان های اطلاعاتی در نشر مطالب علیه او نقشی نداشته اند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk - hdvkh - nv Pd fhgh 'vtjk kchu gtzd fdk nUkhgn jvhlP vmds OliUvd lkjof Hlvd;h fh Ohlui hxghuhjd hdk ;aUv T Odlc ;ghPv lndv 'hxghuhj lgd' Hlvd;h fh jvhlP jlhs 'vtj U fi hU hxldkhk nhn ;i shclhk ihd hxghuhjd nv kav lxhgf ugdi hU krad knhaji hkn. lndv hxghuhj lgd Hlvd;h nv Uh;ka fi hjihl jvhlP: 'chva hxghuhjd hc xvt lh kav nhni kan jivhk - hdvkh - nv Pd fhgh 'vtjk kchu gtzd fdk nUkhgn jvhlP vmds OliUvd lkjof Hlvd;h fh Ohlui hxghuhjd hdk ;aUv T Odlc ;ghPv lndv 'hxghuhj lgd' Hlvd;h fh jvhlP jlhs 'vtj U fi hU hxldkhk nhn ;i shclhk ihd hxghuhjd nv kav lxhgf ugdi hU krad knhaji hkn.

تصویر خبر
مدیر-اطلاعات-ملی-آمریکا-در-واکنش-به-اتهام-ترامپ--گزارش-اطلاعاتی-از-طرف-ما-نشر-داده-نشد
برچسب های مرتبط: