پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:44

اخبار حاکی از آن است که کریستیانو رونالدو از خامس خواسته تا به پیشنهاد چلسی پاسخ منفی داده و در رئال باقی بماند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hofhv ph;d hc Hk hsj ;i ;vdsjdhkU vUkhgnU hc ohls oUhsji jh fi Pdakihn Igsd Phso lktd nhni U nv vmhg fhrd flhkn. hwvhv vUkhgnU fi Onh kank ohls hc vmhg hofhv ph;d hc Hk hsj ;i ;vdsjdhkU vUkhgnU hc ohls oUhsji jh fi Pdakihn Igsd Phso lktd nhni U nv vmhg fhrd flhkn.

تصویر خبر
اصرار-رونالدو-به-جدا-نشدن-خامس-از-رئال