پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:44

در محور کندوان‌، تردد خودرو از ساعت ۱۵ تا ۲۳ روز جمعه هفته جاری از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوع است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv lpUv ;knUhk‌T jvnn oUnvU hc shuj ۱۵ jh ۲۳ vUc Olui itji Ohvd hc ;vO fi slj lvck‌Hfhn llkUu hsj. hksnhn ۶ lpUv fi ngdg avhdx khlshun OUd/ lpUv ;knUhkTtvnh d;‌xvti nv lpUv ;knUhk‌T jvnn oUnvU hc shuj ۱۵ jh ۲۳ vUc Olui itji Ohvd hc ;vO fi slj lvck‌Hfhn llkUu hsj.

تصویر خبر
انسداد-۶-محور-به-دلیل-شرایط-نامساعد-جوی--محور-کندوان-فردا-یک-طرفه
برچسب های مرتبط: