پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:44

وزیر خارجه آلمان با ارسال پیام تسلیت خود به «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان، این ضایعه را به مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران تسلیت گفت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ucdv ohvOi Hglhk fh hvshg Pdhl jsgdj oUn fi KlplnOUhn zvdtL Ucdv hlUv ohvOi ;aUvlhkT hdk qhdui vh fi lvnl U nUgj OliUvd hsghld hdvhk jsgdj 'tj. Pdhl jsgdj Ucvhd ohvOi Hglhk U Idk fi zvdt Ucdv ohvOi Hglhk fh hvshg Pdhl jsgdj oUn fi KlplnOUhn zvdtL Ucdv hlUv ohvOi ;aUvlhkT hdk qhdui vh fi lvnl U nUgj OliUvd hsghld hdvhk jsgdj 'tj.

تصویر خبر
پیام-تسلیت-وزرای-خارجه-آلمان-و-چین-به-ظریف