پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:45

تیم توپ سیاه تهران و فاطر تجارت توپ طلایی با پیروزی در مقابل حریفانی از هنگ کنگ و چین راهی مرحله یک چهارم پایانی رقابت‌های اسنوکر تیمی شهرهای آسیایی شدند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jdl jUP sdhi jivhk U thxv jOhvj jUP xghdd fh PdvUcd nv lrhfg pvdthkd hc ik' ;k' U Idk vhid lvpgi d; Iihvl Phdhkd vrhfj‌ihd hskU;v jdld aivihd Hsdhdd ankn. PdvUcd jUP sdhi U thxv jOhvj nv lvpgi d; iajl vrhfj‌ihd Hsdhdd jdl jUP sdhi jivhk U thxv jOhvj jUP xghdd fh PdvUcd nv lrhfg pvdthkd hc ik' ;k' U Idk vhid lvpgi d; Iihvl Phdhkd vrhfj‌ihd hskU;v jdld aivihd Hsdhdd ankn.

تصویر خبر
پیروزی-توپ-سیاه-و-فاطر-تجارت-در-مرحله-یک-هشتم-رقابت-های-آسیایی
برچسب های مرتبط: