پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:45

مطبوعات انگلیس مدعی شدند که کریستین بنتکه و سیدو براهینو، ۲ بازیکن نام‌آشنای جزیره به احتمال فراوان در این پنجره نقل و انتقالاتی معاوضه خواهند شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lxfUuhj hk'gds lnud ankn ;i ;vdsjdk fkj;i U sdnU fvhidkUT ۲ fhcd;k khl‌Hakhd Ocdvi fi hpjlhg tvhUhk nv hdk PkOvi krg U hkjrhghjd luhUqi oUhikn an. luhlgi Usj‌fvUl U Phghs fv sv ۲ sjhvi lxfUuhj hk'gds lnud ankn ;i ;vdsjdk fkj;i U sdnU fvhidkUT ۲ fhcd;k khl‌Hakhd Ocdvi fi hpjlhg tvhUhk nv hdk PkOvi krg U hkjrhghjd luhUqi oUhikn an.

تصویر خبر
معامله-وست-بروم-و-پالاس-بر-سر-۲-ستاره
برچسب های مرتبط: