پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:45

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در جایگزین جنگنده‌های خروجی از سوریه، 4 جنگنده سوخو25 وارد پایگاه «حمیمیم» شده‌اند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Uchvj nthu vUsdi hughl ;vn ;i nv Ohd'cdk Ok'kni‌ihd ovUOd hc sUvdiT 4 Ok'kni sUoU25 Uhvn Phd'hi KpldldlL ani‌hkn. 4 Ok'kni sUoU 25 Ohd'cdk Ok'kni‌ihd ovUOd vUsdi hc sUvdi an Uchvj nthu vUsdi hughl ;vn ;i nv Ohd'cdk Ok'kni‌ihd ovUOd hc sUvdiT 4 Ok'kni sUoU25 Uhvn Phd'hi KpldldlL ani‌hkn.

تصویر خبر
4-جنگنده-سوخو-25-جایگزین-جنگنده-های-خروجی-روسیه-از-سوریه-شد
برچسب های مرتبط: