پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:45

نخست‌وزیر ژاپن با سفر امروز پنجشنبه خود به مانیل، تبدیل به اولین رهبر خارجی شده که پس از ریاست جمهوری «رودریگو دوترته» به فیلیپین سفر کرده است.

kosj‌Ucdv ChPk fh stv hlvUc PkOakfi oUn fi lhkdgT jfndg fi hUgdk vifv ohvOd ani ;i Ps hc vdhsj OliUvd KvUnvd'U nUjvjiL fi tdgdPdk stv ;vni hsj. kosj‌Ucdv ChPk hUgdk vifv ohvOd ldilhk vmds OliUv tdPgdPdk kosj‌Ucdv ChPk fh stv hlvUc PkOakfi oUn fi lhkdgT jfndg fi hUgdk vifv ohvOd ani ;i Ps hc vdhsj OliUvd KvUnvd'U nUjvjiL fi tdgdPdk stv ;vni hsj.

تصویر خبر
نخست-وزیر-ژاپن-اولین-رهبر-خارجی-میهمان-رئیس-جمهور-فیپلیپین
برچسب های مرتبط: