پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:47

فرمانده عملیات «قادمون یا نینوی» خبر داد که نیروهای واکنش سریع و گردان پنجم پلیس فدرال موفق شدند منطقه‌های «سومر و الساهرون» شهر موصل را آزاد کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

tvlhkni ulgdhj KrhnlUk dh kdkUdL ofv nhn ;i kdvUihd Uh;ka svdu U 'vnhk PkOl Pgds tnvhg lUtr ankn lkxri‌ihd KsUlv U hgshivUkL aiv lUwg vh Hchn ;kkn. Hchnshcd lkhxr KsUlv U hgshivUkL nv aiv lUwg tvlhkni ulgdhj KrhnlUk dh kdkUdL ofv nhn ;i kdvUihd Uh;ka svdu U 'vnhk PkOl Pgds tnvhg lUtr ankn lkxri‌ihd KsUlv U hgshivUkL aiv lUwg vh Hchn ;kkn.

تصویر خبر
آزادسازی-مناطق--سومر-و-الساهرون--در-شهر-موصل
برچسب های مرتبط: