پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:47

خودروسازان برای افزایش میزان فروش خود ناگزیر به بروزرسانی محصولات خود هستند و در این میان شرکت سایپا نیز فعالیت هایی در این راستا داشته است که در این گزارش به بررسی آن می پردازیم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

oUnvUshchk fvhd htchda ldchk tvUa oUn kh'cdv fi fvUcvshkd lpwUghj oUn isjkn U nv hdk ldhk av;j shdPh kdc tuhgdj ihdd nv hdk vhsjh nhaji hsj ;i nv hdk 'chva fi fvvsd Hk ld Pvnhcdl. nsjdhfd fi tkhUvd jUgdn Pvhdn UhkjT fun hc fdsj shg oUnvUshchk fvhd htchda ldchk tvUa oUn kh'cdv fi fvUcvshkd lpwUghj oUn isjkn U nv hdk ldhk av;j shdPh kdc tuhgdj ihdd nv hdk vhsjh nhaji hsj ;i nv hdk 'chva fi fvvsd Hk ld Pvnhcdl.

تصویر خبر
دستیابی-به-فناوری-تولید-پراید-وانت--بعد-از-بیست-سال
برچسب های مرتبط: