پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:48

تهران - ایرنا - با نزدیک شدن به هفته شوراهای آموزش و پرورش، روز شمار این ایام فردا 24 دی ماه آغاز و تا 30 دی ماه اعلام شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk - hdvkh - fh kcnd; ank fi itji aUvhihd HlUca U PvUvaT vUc alhv hdk hdhl tvnh 24 nd lhi Hyhc U jh 30 nd lhi hughl an. vUcalhv itji aUvhihd HlUca U PvUva hughl an jivhk - hdvkh - fh kcnd; ank fi itji aUvhihd HlUca U PvUvaT vUc alhv hdk hdhl tvnh 24 nd lhi Hyhc U jh 30 nd lhi hughl an.

تصویر خبر
روزشمار-هفته-شوراهای-آموزش-و-پرورش-اعلام-شد
برچسب های مرتبط: