پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:50

مادرید- ایرنا- اذعان ترامپ به حمله سایبری روسیه به انتخابات آمریکا، ابطال تصمیمات پارلمان ونزوئلا از سوی دیوان عالی، تاکید دولت مکزیک به ترامپ در عدم پرداخت هزینه دیوار مرزی و کاهش ورود پناهجویان به آلمان، از مهم ترین عناوین خبری روزنامه های روز پنجشنبه 23 دی ماه اسپانیا است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lhnvdn- hdvkh- hbuhk jvhlP fi plgi shdfvd vUsdi fi hkjohfhj Hlvd;hT hfxhg jwldlhj Phvglhk UkcUmgh hc sUd ndUhk uhgdT jh;dn nUgj l;cd; fi jvhlP nv unl Pvnhoj icdki ndUhv lvcd U ;hia UvUn PkhiOUdhk fi HglhkT hc lil jvdk ukhUdk ofvd vUckhli ihd vUc PkOakfi 23 nd lhi hsPhkdh hsj. hbuhk jvhlP fi plgi shdfvd vUsdi fi hkjohfhj Hlvd;hT svox vUckhli ihd hsPhkdh /23 nd lhnvdn- hdvkh- hbuhk jvhlP fi plgi shdfvd vUsdi fi hkjohfhj Hlvd;hT hfxhg jwldlhj Phvglhk UkcUmgh hc sUd ndUhk uhgdT jh;dn nUgj l;cd; fi jvhlP nv unl Pvnhoj icdki ndUhv lvcd U ;hia UvUn PkhiOUdhk fi HglhkT hc lil jvdk ukhUdk ofvd vUckhli ihd vUc PkOakfi 23 nd lhi hsPhkdh hsj.

تصویر خبر
اذعان-ترامپ-به-حمله-سایبری-روسیه-به-انتخابات-آمریکا--سرخط-روزنامه-های-اسپانیا--23-دی