پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:50

سنندج- ایرنا- نخستین مدرسه طبیعت استان کردستان به نام "وی ول" در سنندج راه اندازی شد، مدرسه ای که به مانند آموزشکده تخصصی در آن کودکان با شیوه های علمی و تخصصی زندگی در طبیعت و چگونگی برخورد با حیوانات و جانداران را فرا می گیرند.عکس از سید مصلح پیرخض

در حال دریافت متن کامل خبر...

skknO- hdvkh- kosjdk lnvsi xfduj hsjhk ;vnsjhk fi khl "Ud Ug" nv skknO vhi hknhcd anT lnvsi hd ;i fi lhkkn HlUca;ni jowwd nv Hk ;Un;hk fh adUi ihd ugld U jowwd ckn'd nv xfduj U I'Uk'd fvoUvn fh pdUhkhj U Ohknhvhk vh tvh ld 'dvkn.u;s hc sdn lwgp Pdvoq kosjdk lnvsi xfduj nv hsjhk ;vnsjhk skknO- hdvkh- kosjdk lnvsi xfduj hsjhk ;vnsjhk fi khl "Ud Ug" nv skknO vhi hknhcd anT lnvsi hd ;i fi lhkkn HlUca;ni jowwd nv Hk ;Un;hk fh adUi ihd ugld U jowwd ckn'd nv xfduj U I'Uk'd fvoUvn fh pdUhkhj U Ohknhvhk vh tvh ld 'dvkn.u;s hc sdn lwgp Pdvoq

تصویر خبر
نخستین-مدرسه-طبیعت-در-استان-کردستان
برچسب های مرتبط: