پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:51

ملی پوش پرسپولیس اعلام کرد که علیرغم تمام تلاش هایش برای رسیدن به بازی با سایپا، قسمت نبوده به میدان برود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lgd PUa PvsPUgds hughl ;vn ;i ugdvyl jlhl jgha ihda fvhd vsdnk fi fhcd fh shdPhT rslj kfUni fi ldnhk fvUn. u;s/ fcv' jvdk yhdf PvsPUgds nv phg ;lvnvlhkd lgd PUa PvsPUgds hughl ;vn ;i ugdvyl jlhl jgha ihda fvhd vsdnk fi fhcd fh shdPhT rslj kfUni fi ldnhk fvUn.

تصویر خبر
عکس--بزرگ-ترین-غایب-پرسپولیس-در-حال-کمردرمانی
برچسب های مرتبط: