پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:51

کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، پس از آخرین تمرین پیش از دیدار برابر سایپا، نام ۱۹ بازیکن را برای حضور در اردو اعلام کرد. به گزارش مشرق، کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس نام ۱۹ بازیکن را برای حضور در اردوی پیش از دیدار برابر سایپا از هفته شانزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال (جام خلیج فارس) […]

در حال دریافت متن کامل خبر...

;hnv tkd jdl tUjfhg PvsPUgdsT Ps hc Hovdk jlvdk Pda hc ndnhv fvhfv shdPhT khl ۱۹ fhcd;k vh fvhd pqUv nv hvnU hughl ;vn. fi 'chva lavrT ;hnv tkd jdl tUjfhg PvsPUgds khl ۱۹ fhcd;k vh fvhd pqUv nv hvnUd Pda hc ndnhv fvhfv shdPh hc itji ahkcnil lshfrhj gd' fvjv tUjfhg (Ohl ogdO thvs) O…I vtdud U kvdlhk Oihk nv gdsj PvsPUgds ;hnv tkd jdl tUjfhg PvsPUgdsT Ps hc Hovdk jlvdk Pda hc ndnhv fvhfv shdPhT khl ۱۹ fhcd;k vh fvhd pqUv nv hvnU hughl ;vn. fi 'chva lavrT ;hnv tkd jdl tUjfhg PvsPUgds khl ۱۹ fhcd;k vh fvhd pqUv nv hvnUd Pda hc ndnhv fvhfv shdPh hc itji ahkcnil lshfrhj gd' fvjv tUjfhg (Ohl ogdO thvs) O…I

تصویر خبر
رفیعی-و-نریمان-جهان-در-لیست-پرسپولیس
برچسب های مرتبط: