پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:51

پیشکسوت والیبال ایران امروز طی مراسمی در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. به گزارش مشرق، حسن محمد نبی پیشکسوت، مربی و بازیکن اسبق والیبال ایران دار فانی را وداع گفت و امروز طی مراسمی در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. حسن محمدنبی که برادر مهدی محمدنبی، دبیر کل سابق […]

Pda;sUj Uhgdfhg hdvhk hlvUc xd lvhsld nv rxui khl‌HUvhk fiaj civh fi oh; sPvni an. fi 'chva lavrT psk lpln kfd Pda;sUjT lvfd U fhcd;k hsfr Uhgdfhg hdvhk nhv thkd vh Unhu 'tj U hlvUc xd lvhsld nv rxui khl‌HUvhk fiaj civh fi oh; sPvni an. psk lplnkfd ;i fvhnv lind lplnkfdT nfdv ;g shfr O…I Pda;sUj Uhgdfhg nv ohki hfnd Hvhl 'vtj Pda;sUj Uhgdfhg hdvhk hlvUc xd lvhsld nv rxui khl‌HUvhk fiaj civh fi oh; sPvni an. fi 'chva lavrT psk lpln kfd Pda;sUjT lvfd U fhcd;k hsfr Uhgdfhg hdvhk nhv thkd vh Unhu 'tj U hlvUc xd lvhsld nv rxui khl‌HUvhk fiaj civh fi oh; sPvni an. psk lplnkfd ;i fvhnv lind lplnkfdT nfdv ;g shfr O…I

تصویر خبر
پیشکسوت-والیبال-در-خانه-ابدی-آرام-گرفت
برچسب های مرتبط: